Over Noord-Korea

De Geschiedenis van Noord-Korea

Korea werd sinds 1910 bezet door Japan en daar kwam een einde aan door de overgave van Japan aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Het Koreaanse schiereiland werd verdeeld in een Zuidelijk deel onder leiding van de Verenigde Staten en een Noordelijk deel onder leiding van de Sovjet-Unie. De Sovjet-Unie introduceerde in het Noorden een communistische economie en de Amerikanen in het zuiden een kapitalistische. Kim Il-sung werd door Jozef Stalin aangesteld als regeringsleider van de Noordelijke zone. Op 9 september 1948 werd in Pyongyang de Democratische Volksrepubliek Korea uitgeroepen en was Noord-Korea als zelfstandige staat een feit. Kim Il-sung heeft het land geleid vanaf de stichting in 1948 tot aan zijn dood in 1994. Na zijn dood kreeg hij de titel Eeuwig President van de Republiek. Hij ontwikkelde ook de Juche leer, een eigen variant op het communisme. In het begin werd met Juche bedoeld dat de proletarische revolutie voor het volk is en dat de massa geleid moet worden door een ‘Groot Leider’. In de jaren zeventig volgde een uitbouw: de Grote Leider is een vaderfiguur voor het volk en leidt het volk!

3 revolutions exhibition (3)Een belangrijk onderdeel van deze leer is dat het Noord-Koreaanse volk niet economisch afhankelijk moet zijn van andere landen, maar op eigen kracht moet kunnen vertrouwen en zelfvoorzienend blijft. Volgens Kim Il-sung kan Juche alle problemen oplossen, een volk emanciperen en leiden naar een socialistische samenleving. De Juche samenleving is de meest verheven samenleving in de wereld volgens de Eeuwige President en moet worden verdedigd tegen imperialistische landen die hem steeds weer zullen bedreigen. In 1950 viel het Noord-Koreaanse leger, dat gesteund werd door China en de Sovjet-Unie, Zuid-Korea binnen en zo ontstond er een oorlog die bekend zou worden als de Koreaanse oorlog. Daarop besloot de veiligheidsraad van de Verenigde Naties tot steun aan Zuid-Korea met een troepenmacht onder leiding van de Verenigde Staten. Deze Koreaanse oorlog eindigde in 1953, niet door vrede, maar door een wapenstilstand die officieel tot op de dag van vandaag voortduurt. De oorlog is dus officieel nooit beëindigd en sindsdien staan beide legers tegenover elkaar bij de Gedemilitariseerde Zone tussen Noord- en Zuid-Korea.

De Kim-Dynastie

Nadat Kim Il-sung in 1994 overleed kwam zijn zoon Kim Jong-il aan de macht. Hij werd echter niet tot president benoemd, aangezien zijn vader de Eeuwige president van de Republiek was. Wel kreeg hij de titel Generaal en had hij de macht in handen. Volgens de overlevering werd Kim Jong-il in 1942 geboren op een hoogte van 152 meter op de flanken van Korea’s hoogste berg, Mount Paekdu. Voorafgaand aan zijn geboorte zou een zwaluw reeds zingend voorspeld hebben dat de Grote Leider eraan kwam. Daarnaast zou er bij zijn geboorte een dubbele regenboog zijn verschenen en gingen in heel het land, midden in de winter, de bloemen bloeien. Bovendien zou er een nieuwe ster aan de hemel zijn verschenen. Kim Jong-il heeft vele officiële bijnamen gekregen, o.a. Geliefde Leider, de Zoon van de 21e eeuw, de Redder van het Vaderland, de Zon van het Socialisme en Hij die verscheen uit het licht van Zon en Maan. Op 17 december 2011 overleed Kim Jong-il en werd hij opgevolgd door zijn zoon Kim Jong-un. Hij is de voorzitter van de Noord-Koreaanse Arbeiderspartij en wordt ook wel de Briljante Kameraad en Geweldige Leider genoemd. Kim Jong-un is de belangrijkste en machtigste levende persoon van het land en tevens de voorzitter van de nationale defensiecommissie